logga_Tranasunited

ta hjälp av studenter

Tranås United och Tranås kommun har tecknat samarbetsavtal med Linköpings universitet för att med hjälp av studenter kunna utveckla det lokala näringslivet samt få kontakt med framtida medarbetare. På vilket sätt kan en student utveckla din verksamhet?

Nu är det hög tid att lämna in uppdrag/projekt till ett antal studentkurser som genomförs under våren 2017. Mer information och anmälan av uppdrag/projekt finns via länken under respektive kurs eller på www.studentuppdrag.se. Frågor besvaras av Pär Westrin, LIU Relation, par.westrin@liu.se eller 013-288939.

Strategisk miljöledning

http://studentuppdrag.se/kurs/strategisk-miljoledning/

En grupp av 4-6 studenter använder sina kunskaper inom strategisk miljöledning för att hjälpa ert företag att utvecklas inom området. Exempel på tidigare uppdrag: Förslag till miljöpolicy och miljömål, miljöhandbok för anställda, miljömärkning av event, utveckling av befintligt verksamhetsledningssystem med fokus på miljöledning.

Agil Systemutveckling

http://studentuppdrag.se/kurs/agil-systemutveckling/

Uppdragen utförs av en grupp studenter på programmet Innovativ programmering. Exempel på tidigare uppdrag: mobilappar, web-baserade digitala läromedel, prototyp för intelligent bibliotekssökning. Projekten kan vara både att göra någonting från början eller att gå in i ett befintligt system och vidareutveckla.

Företagsanalys för utveckling

http://studentuppdrag.se/kurs/foretagsanalys-och-utveckling/

Studenter i tvärvetenskapliga grupper gör en totalanalys av ett mindre företag. Analysen kompletteras med en omvärldsanalys med hot och möjligheter på kort och lång sikt samt konkreta åtgärdsförslag till förbättringar och effektiviseringar.

Varumärkesanalys

http://studentuppdrag.se/kurs/varumarkesanalys/

Studenterna jobbar i grupper om 4-5 personer/grupp och utvärderar ett befintligt varumärke och ger förslag på lämpliga förändringar så att varumärket stärks.

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

http://studentuppdrag.se/kurs/utveckling-av-foretags-energi-och-miljoarbete/

Studenterna kan i grupper genomföra en nulägesanalys som bland annat omfattar miljöutredning, energikartläggning och organisationsanalys.

Tryckta medier

http://studentuppdrag.se/kurs/tryckta-medier/

En grupp studenter fungerar som ett reklambyråteam under 2 månader på ert företag. Exempel på uppdrag kan vara framtagning av grafisk identitet i form av logotyp och grafisk manual. Formgivning av broschyrer, foldrar, flyers, roll-ups mm. från idé till tryckfärdigt original.

Pär Wästrin
LIU Relation
Tfn: 013 - 288 939

BESÖKSADRESS

Tranås United AB
Storgatan 41, 573 32 Tranås

Kontaktuppgifter

Växel: 0140-687 90
info (a) tranasunited.se

Sociala medier

Länk till Facebook
Länk till Tranås united Linkedin