logga_Tranasunited

Har du svårt att rekrytera?

Svårigheten att hitta personal med rätt kompetens är ett gemensamt problem bland företagen i Tranås. Yrkes-SFI är en gemensam satsning mellan Arbetsförmedlingen i Tranås, Vux Tranås och Tranås United.

Svetsare Yrkes-Sfi

Konceptet går ut på att nyanlända får kombinera praktik på en arbetsplats med svenskundervisning. Finns det behov av kompetensförstärkning kan detta tas fram efter företagets behov.

Konceptet har tidigare testats i andra kommuner med mycket goda resultat. I Nässjö gick 95% av deltagarna i projektet in i anställning hos de företag som deltog.

Många av de personer som kommer till Sverige har med sig utbildning och värdefull arbetslivserfarenhet, men språket är ofta en stor barriär för att komma ut i arbetslivet. Arbetslöshetsnivån för utrikesfödda ligger på ca 34 procent i Tranås, vilket är betydligt högre än för inrikesfödda där nivån ligger på 4,4 procent. Den största tillgängliga arbetskraften finns således bland utrikesfödda.

Vill du veta mer om satsningen?

Välkommen att höra av dig till:

Jessica Lifström
Yrkes-SFI, Tranås United
0140-687 81

Bo Johansson
Projektledare, Tranås United
070-552 12 14,

Ola Nordell
Studievägledare, Vux Tranås,
0140-684 85,

Patrick Linnell
Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Tranås
010-488 56 85

BESÖKSADRESS

Tranås United AB
Storgatan 41, 573 32 Tranås

Kontaktuppgifter

Växel: 0140-687 90
info (a) tranasunited.se

Sociala medier

Länk till Facebook
Länk till Tranås united Linkedin