Länk till Facebook
Länk till Tranås united Linkedin

Expansionskarta Tranås

Förutom att ta fram ny byggklar mark tittar man på möjligheterna att förtäta befintlig miljö. Nedanstående karta visar på områden där det pågår byggnation och där det eventuellt kan uppföras bostäder i framtiden.

Vad innebär förtätning och varför gör man det? Läs mer här!

Notera att avstånden i kartan inte är exakta.


Färgerna betyder att områdena har olika status

  • Gröna områden visar pågående eller nära förestående byggprojekt
  • Blå områden är mark till salu med byggstart inom snart framtid
  • Orange är förtätningsområden där byggnation kan bli aktuell
  • Lila är möjliga expansionsområden i framtiden

BESÖKSADRESS

Tranås United AB, Storgatan 41
573 32 Tranås

Kontaktuppgifter

Vxl 0140-687 90
info (a) tranasunited.se