logga_Tranasunited

Bokningsvillkor

Du anmäler dig på Tranås Uniteds hemsida eller till ansvarig säljare. Anmälan är bindande. Du får en bekräftelse via mejl att du är anmäld.

Avbokningsregler

Det kostar ingenting att avboka en kurs fram till 3 veckor före kursstart. Om avbokning sker senare än 3 veckor och fram till kursstart, debiteras 50% av kursavgiften. Du kan överlåta din plats till en kollega på ditt företag, senare än 3 veckor före kursstart. Avbokning som sker efter utbildningsstart medför betalningsskyldighet, motsvarande hel utbildningsavgift.

Ombokningsrutiner

Vi förbehåller oss rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. Vi förbehåller oss även rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar efter överenskommelse med dig som kund.

Fakturering- och betalningsrutiner

Vi fakturerar dig som kund efter första kurstillfället, betalningen ska vara oss tillhanda inom 10 dagar, enligt kundfakturans sista betaldatum.

Nöjdkundåtagande

Vi ansvarar för att kursen genomförs enligt uppsatt mål och kursinnehåll. Vid kundklagomål, förs en dialog mellan föreläsaren, oss på Tranås United och dig som kund. Åtgärder vidtas vid behov och från fall till fall.

Force majeure

Försvåras avtalet fullgörande väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t.ex. myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, kan part, om det kan antas att den försvårande omständigheten inte endast är av tillfällig natur, frånträda avtalet utan skadeståndsskyldighet.

BESÖKSADRESS

Tranås United AB
Storgatan 41, 573 32 Tranås

Kontaktuppgifter

Växel: 0140-687 90
info (a) tranasunited.se

Sociala medier

Länk till Facebook
Länk till Tranås united Linkedin